Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Miłość bliźniego pierwsze: usłużność dla sióstr; drugie: nie mówić o nieobecnych i bronić sławy bliźniego; trzecie: cieszyć się z powodzenia bliźniego. [Dz. 241]

25 kwietnia – 3 maja 2020 r.

Na zakończenie różańca:

P.  Abyś nam w odpowiednim czasie pogody i deszczu udzielić raczył. Ciebie prosimy.

W.  Wysłuchaj nas, Panie!

P.  Módlmy się.

Boże, Ojcze nasz w niebie,

Ty wiesz, czego nam potrzeba do życia godnego ludzi.

Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał

i darzysz go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił;

wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli

i spraw swoim błogosławieństwem,

aby ziemia przyniosła oczekiwane plony.

Ześlij deszcz z obłoków,

aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią,

udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże.

Nie dozwól, aby plony uległy zniszczeniu,

ale daj nam obfitość Twoich darów.

Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek

dla chleba, jako znak dziękczynienia Wobec Ciebie.

Dozwól nam z ziarna zebranego nakarmić nasze rodziny,

podzielić się z głodnymi

i przygotować też chleb na ofiarę dla Ciebie,

aby, przemieniony w Ciało Syna Twojego,

stał się dla nas pokarmem na życie wieczne.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

SUPLIKACJA

Święty Boże, Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami!

1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

2. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie!

3. My grzeszni Ciebie, Boże prosimy, zmiłuj się nad nami!

 

MODLITWA

Boże, w Tobie żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, ześlij nam obfity deszcz, abyśmy

posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, * z większą ufnością ubiegali się o

dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Pobierz: Nowenna o uproszenie deszczu

Zobacz też: Jak odmawiać różaniec

© 2016-2020 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl