Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Córko moja, (...) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. O Jezu mój, Ty sam mnie wspomagaj we wszystkim, bo widzisz, jak maleńką jestem, to jedynie liczę na dobroć Twoją, Boże. [Dz. 742]

Poniedziałek, 29 czerwca 2020

Kochani,

Dzisiejsza Uroczystość św. Piotra i Pawła kieruje nas ku temu, co najważniejsze na drodze wiary. Ewangelia ukazuje nam Piotra, który z ogromną determinacją wyznaje, że Jezus jest Panem, oczekiwanym Mesjaszem. Okazuje się jednak, że słowa nie wystarczą. Tak samo jest z nami. Łatwo jest nam deklarować wiarę ustami. Jednak Bóg dając siebie całego w osobie Jezusa oczekuje całego człowieka. Bo to jest miłość. Piotr przejdzie drogę wewnętrznego nawrócenia: od słów do konkretnych postaw. Swoim życiem potwierdzi to, co wyznał pod Cezareą Filipową. Wyrazi się to w jego apostolskiej posłudze i męczeńskiej śmierci. Ten sam proces dokona się w Pawle: od prześladowcy Chrystusa po męczennika za prawdę o Jezusie.

Ty i ja, każdy z nas jest zaproszony do miłości do końca, miłości ofiarnej: będziesz miłował Boga, swego Pana całym swym sercem, z całych swych sił. Moglibyśmy powiedzieć: całym sobą. I to jest nasze powołanie, które mamy wypełnić na drodze właściwej naszemu osobistemu i rozeznanemu powołaniu. Narzędziem do tego jest dla Was Wspólnota. Może dziś warto zadać sobie pytanie o jakość bycia i posługi we Wspólnocie. Czy dostrzegasz w niej Jezusa? Czy niesiesz Go innym we Wspólnocie? Dokąd zmierzasz swoim życiem?

Życzę Wam dobrego czasu wakacji: odpoczynku nie tylko fizycznego ale i duchowego właśnie na drodze miłości bardziej.

Pozdrawiam,

o. Dariusz Michalski SJ
Kustosz Sanktuarium

 

Więcej rozważań na:

Chwila na dobre myśli, refleksję, modlitwę, zatrzymanie...

© 2016-2020 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl